Adwokat Łańcut

Specjalizacje

Kancelaria koncentruje swoją działalność na świadczeniu usług i pomocy prawnej w oparciu o poniższe dziedziny i gałęzie prawa:

PRAWO KARNE, KARNE SKARBOWE, WYKROCZEŃ

Kancelaria zapewnia fachową pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. W szczególności obrona podejrzanych, obwinionych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, a także pomoc prawna i reprezentowanie ofiar przestępstw, pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego. W szczególności spadkowego, o zachowek, zasiedzenie:

 • rzeczowego,
 • uwłaszczenie,
 • zapłatę,
 • podział majątku,
 • odszkodowania - sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowania za wszelkie szkody majątkowe, doznany uszczerbek na zdrowiu zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę.

PRAWO RODZINNE

Oferta Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje doradztwo prawne i reprezentowanie klientów w szczególności w sprawach o rozwód i alimenty:

 • separację,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

PRAWO KANONICZNE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego czyli tzw. „rozwodów kościelnych” łącznie z profesjonalną reprezentacją współpracującego z Naszą Kancelarią adwokata kościelnego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE i SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

W ramach specjalizacji pomagamy Klientom w sprawach wymagających znajomości prawa publicznego oraz specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy w szczególności reprezentacji procesowej w sporach wynikłych na tle stosunków pracowniczych oraz cywilnych łączących pracowników i współpracowników z pracodawcą:

 • roszczeń w tytułu ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • wypłaty wynagrodzenia,
 • godzin nadliczbowych,
 • odszkodowań,
 • zakazu konkurencji,
 • mobbingu,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W ramach usług związanych z windykacją należności Kancelaria:

 • uczestniczy w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności Klienta,
 • sporządza wezwania do zapłaty,
 • wykonuje zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, ze szczególnym naciskiem na szybkość i sprawność postępowań.

PRAWO GOSPODARCZE

W zakresie prawa gospodarczego obszar specjalizacji Kancelarii skupia się przede wszystkim na sporządzaniu i opiniowaniu umów, regulaminów i innych aktów prawnych. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy spółki proponując strukturę prawną odpowiednią do skali i specyfiki zamierzonej lub prowadzonej działalności gospodarczej i obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek.