Adwokat Łańcut

Porady prawne

  • Mobbing w pracy / 2014-10-14

    Często zastanawiamy się co zrobić kiedy jesteśmy źle traktowani w pracy. Zastraszanie, poniżanie, groźby zwolnienia są bardzo częstym zjawiskiem w dzisiejszych czasach. Jakie prawa ma pracownik w takiej sytuacji? Jak udowodnić pracodawcy mobbing? Na te i inne pytania odpowiadam na blogu. więcej »
  • Rozwód

    Rozwód / 2014-07-04

    Rozwód to instytucja prawna umożliwiająca rozwiązanie zawartego małżeństwa. Podkreślić należy, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód dotyczyć może zarówno małżeństwa zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jak i przed duchownym. W tym drugim jednak przypadku następuje rozwiązanie małżeństwa podlegającemu prawu polskiemu, tzw. małżeństwo świeckie, a nie małżeństwo podlegające prawu wewnętrznemu Kościoła katolickiego czy innego związku wyznaniowego. więcej »